Στη ihorizons συνδυάζουμε γνώση, εμπειρία και αρχιτεκτονική για να καλύψουμε τις ανάγκες  του εκάστοτε συνεργάτη μας, εξασφαλίζοντας ότι η δικτυακή του υποδομή θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

Οι λύσεις μας είναι προσαρμόσιμες, επεκτάσιμες και ασφαλείς καλύπτοντας το σύνολο των τεχνολογιών LAN και WAN, και προσφέροντας ταυτόχρονα ολοκληρωμένη διαχείριση και απόλυτο έλεγχο.
Ειδικότερα, η ihorizons προσφέρει στον τομέα των ολοκληρωμένων δικτυακών υποδομών τις παρακάτω επιμέρους υπηρεσίες:
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες
• Σχεδιασμό λύσεων και αρχιτεκτονικής
• Ολοκληρωμένες λύσεις
• Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση
• Εφαρμογές ελέγχου και διαχείρισης

Η ihorizons θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε την μηχανοργάνωση της επιχείρησης σας και τις δικτυακές ενσύρματες ή και ασύρματες υποδομές σας. Η ihorizons, πιστεύοντας στην πελατοκεντρική φιλοσοφία θα σας βοηθήσει στη συνεχή λειτουργία αυτών των υποδομών παρέχοντας:
• Σχεδιασμό & Υλοποίηση Μηχανοργάνωσης
• Σχεδιασμό & Υλοποίηση Δικτύων
• Εξειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης
• Φωνητικές Πύλες (IVR)

Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται με σύγχρονους τρόπους, προσαρμοσμένους στην τεχνολογική εξέλιξη και στις ανάγκες των συνεργατών μας, οι οποίοι είναι εξής:
• Τηλε-επιτήρηση
• Τηλε-διάγνωση
• Τηλε-επέμβαση
• Τηλε-βοήθεια
• Επιτόπια Παρουσία
• Help Desk

Ειδικότερα, στον τομέα της συντήρησης παρέχουμε ευέλικτα συμβόλαια προσαρμοσμένα τόσο στις επιχειρηματικές όσο και στις οικονομικές ανάγκες του κάθε συνεργάτη μας.

Συνδεθείτε

Contact

Tired of you old fashioned website? No problem - I'm available for new web projects!

If you are interested in any of my services, feel free to ask for details!

Contact Me

Social Bookmarks

Twitter Facebook flickr RSS-Feed