Το web αποτελεί έναν ισχυρό πυλώνα επικοινωνίας και ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικής αξίας. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν καταρρίπτει τα γεωγραφικά σύνορα και διευκολύνει την πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά.

Η ihorizons προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πάνω στο Web, με γνώμονα:
• Την εύκολη πλοήγηση
• Την υψηλή αισθητική
• Τη μοναδικότητα
• Την ασφάλεια

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής και εξειδικευμένα εργαλεία, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες του εκάστοτε συνεργάτη μας, παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:
• Web Consulting
• Custom Web Design
• Web Site Development
• Custom Web Applications
• Web Hosting
• Web Site Maintenance
• Streaming Media & Webcasting
• Web Analytics
• E- Business
• E- Commerce

Συνδεθείτε

Contact

Tired of you old fashioned website? No problem - I'm available for new web projects!

If you are interested in any of my services, feel free to ask for details!

Contact Me

Social Bookmarks

Twitter Facebook flickr RSS-Feed